Deze site is een initiatief van GORPA Schadeonderzoek. Op deze site vindt u schades (branden en diefstallen e.d.) die wij in opdracht van verzekeraars en expertisebureaus in onderzoek hebben (gehad) en die tot op heden niet opgelost konden worden.

Voorts vindt u hier goederen/voorwerpen die momenteel nog zoek zijn.

Wij vragen dan ook uw assistentie om tot een oplossing van deze zaken te komen.

Voor de juiste informatie die leidt tot het bekend worden van de dader(s) en/of het terugverkrijgen van de buit, wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld.


Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen als u denkt iets te weten over een bepaalde zaak.

*conform Convenant Tipgelden 2004.